Thursday, 29 March 2012

Budaya Filipina

BUDAYA FILIPINA                                             Home PageKeluarga Filipino mementingkan nilai kekeluargaan yang mempunyai ramai ibu bapa angkat. Selain itu. Perbincangan dan permuafakatan juga dititikberatkan dalam nilai Filipino. Maruah diri juga adalah motivasi untuk mereka selain daripada nilai kekeluargaan. Oleh demikian, adalah pentingnya untuk mengamalkan hubungan untuk jangka masa panjang dengan Filipino untuk mendapatkan percaya dan bantuan pada masa depan. Walaupun Filipina mempunyai pengaruh dari budaya Spain, America, Jepun, namun “Hiya” merupakan prinsip mereka dalam menjalani hidup yang diterima oleh masyarakat dan sudi mempertahankannya. 
Budaya Filipina
Mereka amat mementingkan kepercayaan dan penerimaan diri mereka dalam masyarakat. Oleh kerana itu, gurauan atau tingkah laku social yang sopan dan menghormati adalah sesuai dalam interaksi dengan Filipino. Dengan pengaruh dari Barat, unsur-unsur ketimuran juga terdapat di kalangan masyarakat Filipino. Di samping itu, Filipino juga fasih dengan Bahasa English dan mempunyai tahap pendidikan yang membolehkan Filipina dijadikan sebagai tempat hub untuk pelaburan asing yang menyumabang kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi Filipina. 


Bus Filipina


Home Page

No comments:

Post a Comment